Chengdu PUTIAN Telecommunications Cable Company Ltd. is one of the largest telecommunications cable manufacturers in the People's Republic of China. The company was listed on The Stock Exchange of Hon >>>>>>
 
EXECUTIVE DIRECTORS
Zhang Xiaocheng (Chairman)
Ping Hao (Vice Chairman)
Cong Huisheng
Chen Ruowei
Du Xinhua
Fan Xu
INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORS
Choy Sze Chung, Jojo
Wu Zhengde
Li Yuanpeng
SUPERVISORS
Zheng Zhili
Xiong Ting
Dai Xiaoyi
BOARD COMMITTEES
AUDIT COMMITTEE
Choy Sze Chung, Jojo (Chairman)
Wu Zhengde
Li Yuanpeng
REMUNERATION AND APPRAISAL COMMITTEE
Wu Zhengde (Chairman)
Choy Sze Chung, Jojo
Li Yuanpeng
Cong Huisheng

Du Xinhua

NOMINATION COMMITTEE
Li Yuanpeng (Chairman)
Choy Sze Chung, Jojo
Wu Zhengde
Chen Ruowei
Fan Xu
STRATEGIC DEVELOPMENT COMMITTEE
Zhang Xiaocheng (Chairman)
Ping Hao
Choy Sze Chung, Jojo
Wu Zhengde
Li Yuanpeng